Kullanım Koşulları | devrediyorum.com

Devrediyorum

KULLANIM KOŞULLARI

 1. DEVREDİYORUM sitesi, kişi ve kurumlar için devren işletme ilanlarının sunulduğu bir ticaret platformudur. Her hangi bir şekilde siteyi ziyaret eden veya Üyelik hesabı açan herkes, Kullanıcı sıfatını taşır. Kullanıcılara sunulan her türlü hizmetlerin Kullanıcı’lar tarafından kullanımı ve üyeliği, bu kullanım koşullarına tabidir. Sitede yer alan tüm servis ve hizmetler, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM İş Blokları B1 Blok, Kat: 9, Ofis No: 325, Bakırköy, 34149
  İstanbul kayıtlı DEVREDİYORUM BİLİŞİM HIZMETLERİ A.Ş’nin (DEVREDİYORUM’un) mülkiyetindedir ve DEVREDİYORUM tarafından işletilir.

 

 1. DEVREDİYORUM sitesini ziyaret etmekle ve sunulan her türlü hizmetleri kullanmakla; tabi olduğunuz kanunlara istinaden sözleşme yapma ve imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üstünde olduğunuzu, bu kullanım koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve burada yazan koşullarla bağlı olduğunuzu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Aksi halde DEVREDİYORUM bu durumdan dolayı sorumluluk altına girmez. Sitede yayınlanan Gizlilik Koşulları, bu kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.
 2. SİTENİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
  3.1. DEVREDİYORUM, site tarafından sunulan hizmet ve fonksiyonlarda değişiklik yapabilir veya iptal edebilir. Kullanıcılar bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne şart altında olurlarsa olsunlar DEVREDİYORUM’dan tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

3.2. Kullanıcılar, sitede yayınladıkları her türlü görsel ve yazılı içerikten kendi adlarına sorumludur. DEVREDİYORUM, 5651 sayılı yasa gereği yer sağlayıcıdır ve içeriklerden yasa gereği sorumludur. Kullanıcılar, yayınladıkları içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik hakları ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabet kurallarına aykırı davranmayacağını kabul ve tasdik eder. Bu koşulların gerçekleşmesi sonucu doğacak her türlü tazminat taleplerinden Kullanıcılar sorumlu olacaktır.

3.3. Kullanıcı, site içerisindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir kısmında yayınladığı içeriklerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, çocukları, yaşlıları ve engellileri cinsel yönden istismar eden, kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, tehdit edici, taciz edici içerikler paylaşmayacağını, yayınlamayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak her türden zarardan tamamen Kullanıcı sorumludur. DEVREDİYORUM yöneticileri veya çalışanları söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. DEVREDİYORUM bu tür faaliyet tespit ederse bu tür faaliyetlerde bulunan hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.4. Kullanıcı, sitenin bütününün veya herhangi bir bölümünün kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, bozmayacağına, değiştirmeyeceğine ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde DEVREDİYORUM ve üçüncü kişiler nezdinde oluşacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul ve tasdik eder.

3.5. Site içerisindeki şifre ve hesap güvenliğinden Kullanıcı kendisi sorumludur. Aksi halde doğacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden DEVREDİYORUM’u sorumlu tutamaz.

3.6. DEVREDİYORUM; kuralların iyi niyete aykırı kullanılması veya kural ihlali ile hileli davranış şüphesinin bulunması halinde, Kullanıcı’nın varsa üyeliğinin sona erdirilmesi kararını vermeye yetkilidir.

3.7 DEVREDİYORUM’a ait sitede yayınlanan iceriklere ilişkin her türlü kişisel bilgi, görsel ve yazılı içerikler de dahil olmak üzere sitede yer alan veri tabanındaki tüm bilgiler kısmen veya tamamen kullanıcı tarafından çoğaltılamaz, başka sitelere veya kaynaklara aktarılamaz, işletilemez, işlenemez ve üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz. Aksi halde doğacak zararlardan kullanıcı sorumludur.

3.8. Sitede verilen hizmetin veya fonksiyonun kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan sebeple DEVREDİYORUM’un sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. SONA ERME
  4.1. Kullanıcılar, dilediği zaman kullanım koşullarını reddedebilir ve bu konudaki kabul iradesini sona erdirebilir. Kullanıcının bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, DEVREDİYORUM, önceden bildirmeksizin, bazı veya tüm hesapları, servisleri, siteye erişimi, değiştirebilir, askıya alabilir, sona erdirebilir veya durdurabilir. DEVREDİYORUM, bu sebeple doğacak her türden zarardan sorumlu değildir.

4.2. DEVREDİYORUM yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde Kullanıcı’nın beyan ettiği kendisine ait bilgileri ve toplanan kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri resmi veya özel kurumlarla veya üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Kullanıcı bu paylaşım nedeniyle DEVREDİYORUM’dan her ne koşulda olursa olsun tazminat talep edemeyecektir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. DEVREDİYORUM’a ait sitenin ve sitedeki her türlü içeriğin kodlarıyla birlikte, ticari markası, logosu, alan adı ve diğer tüm unsurlarının tüm fikri mülkiyet hakları DEVREDİYORUM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş’ye aittir. Kullanıcılar, web sitesi üzerindeki hizmetleri ve servisleri, DEVREDİYORUM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin telif hakkı sahibi olduğu unsurları yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere / servislere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, işleme eser haline getiremez. Aksi takdirde Kullanıcılar; DEVREDİYORUM tarafından doğacak zarara ilişkin talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

5.2. Kullanıcılar ticari amaç taşımaksızın sitede yayınlanan ilanlarının arama

sitelerinde, teknoloji platformlarında veya sosyal medyada yayınlanmasına, üçüncü

kişilerle paylaşılmasına ve çoğaltılmasına izin vermiş kabul edilirler.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER
  DEVREDİYORUM, Kullanıcılara sunduğu hizmet ve servisin akıcı, kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışması için gerekli özeni gösterir. DEVREDİYORUM, kendisinin kontrolü dışında doğal afet vb. internet kullanımında yaşanacak aksaklıklar gibi mücbir sebeplerden kaynaklanacak problemlerden sorumlu değildir. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve DEVREDİYORUM’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, ihtilaflar Türk Hukuku’na göre çözümlenecektir. Kullanım Koşulları’ndan doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.
 2. YÜRÜRLÜK VE KABUL
  İş bu kullanım şartları sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar siteyi kullanmaya başladıkları andan itibaren şartları kabul etmiş sayılırlar. İşbu kullanım koşullarının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde siteden herhangi bir şekilde yararlanmaması gerekir. DEVREDİYORUM, sitede ilan etmek suretiyle dilediği zaman işbu kullanım koşullarının bir kısmında veya tamamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

İPTAL & İADE KOŞULLARI

Aşağıdaki durumlarda Roket ücreti iade edilir;

devrediyorum.com’un İlan Verme Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde,
devrediyorum.com’dan kaynaklanan teknik hatalar (ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememesi vb) halinde.

E-Dergi Üyelik

Yatırım fırsatlarını kaçırmamak için E-dergimize ücretsiz üye olun!
ÜYE OL!
close-link