GİZLİLİK KOŞULLARI:

  1. DEVREDİYORUM ve/veya mobil uygulamalarını kullanmak ve ziyaret etmekle ve/veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu koşulların tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. DEVREDİYORUM, “Gizlilik Koşulları” bölümünde öncesinde herhangi bir bildirim yapmaksızın değiştirme veya güncelleme gibi işlemleri her zaman yapma hakkına sahiptir.

 

  1. DEVREDİYORUM, Kullanıcılar tarafından DEVREDİYORUM ve/veya mobil uygulamaları üzerinden kendisine verilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. DEVREDİYORUM, e.posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, yasaların düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli şekillerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir. DEVREDİYORUM, kullanıcının isteği dışında iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı kabul eder.

 

  1. DEVREDİYORUM ve ve/veya mobil uygulamalarında oluşabilecek sistemsel problemlerin anlaşılabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilebilmesi için, DEVREDİYORUM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, DEVREDİYORUM tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir

 

  1. DEVREDİYORUM ve/veya mobil uygulamalarından her türden farklı sitelere bağlantı verebilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. DEVREDİYORUM Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. DEVREDİYORUM, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerinden dolayı hiçbir sorumluluk altına girmez.

 

  1. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. DEVREDİYORUM, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini DEVREDİYORUM’un iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, DEVREDİYORUM’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller hükümleri ise bu madde kapsamına girmez

 

  1. DEVREDİYORUM, kullanıcıların DEVREDİYORUM ve/veya mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirmekte serbesttirler.

 

  1. 7. DEVREDİYORUM, işbu gizlilik koşullarında geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda DEVREDİYORUM ve/veya mobil uygulamalarında yayınlamak şartından başka herhangi bir şarta bağlı olmaksızın değiştirebilir. DEVREDİYORUM’un değişiklik yaptığı gizlilik koşulları hükümleri Site’de veya Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

HUKUKİ ŞARTLAR / ÇEKİNCELER :

 Sorumsuzluk Beyanları ve Çekinceler:

 

1.1. Sitede sunulan her tür içerik, anlaşma yapılan 3. Partilerden sağlanan ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir yönlendirme olmaksızın ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Bu sitedeki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir, bağlayıcılığı yoktur ve bire bir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple bu sitedeki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen veriler birbiriyle çelişik ya da tutarsız olabilir ve bu durum normaldir. Bu tür durumlar DEVREDİYORUM’u bağlamaz ve DEVREDİYORUM hiçbir sorumluluk almaz.

 

1.2 DEVREDİYORUM, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanımı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere, ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya olduğu gibi, değişiklik yapılmaksızın sunulmaktadır. DEVREDİYORUM, içeriklerin kullanılmasından oluşabilecek herhangi maddi ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

1.3. DEVREDİYORUM’un hukuki ve cezai sorumluluğu, 5651 sayılı Kanun kapsamında ve ilgili yönetmeliklerde yer alan şekliyle sınırlı olup, diğer tüm içerikle ilgili bütün sorumluluklar içeriğin alındığı 3. Partilere ve içerik üreten Kullanıcıya aittir.

 

1.4. Kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından, herhangi bir sebeple bağlantı verilen veya reklam yönlendirmesi ile gidilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden DEVREDİYORUM’un, DEVREDİYORUM çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmaz.

 

1.5. DEVREDİYORUM üçüncü kişiler tarafından sunulan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmez ve garanti vermez. Üçüncü şahısların sunmuş oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zararlardan DEVREDİYORUM sorumlu değildir.