Fizibilite Çalışması Nedir? | devrediyorum.com

Fizibilite Çalışması Nedir?

Fizibilite Çalışması Nedir?

 Fizibilite Çalışması Nedir?

Fizibilite çalışması, başarıyı amaçlamış şirketler ve fikirler için oldukça önem arz etmektedir. ‘’Fizibilite’’ kelimesi, ‘’ uygulanabilirlik’’, ‘’olabilirlik’’ gibi anlamlara gelmektedir. Bu kelime, fizibil (feasible) kelimesinden türemiştir.

Fizibilite çalışması, herhangi bir iş fikri hakkında, gelecek zamanda getiri sağlayabilecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu yatırımın bir katma değer sağlayıp sağlamayacağı konusunda veya işin ne kadar kârlı olacağı gibi konularda projenin değerlendirilmesine olanak veren kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. Bu çalışma sonucunda yatırımcının neyi, nasıl üreteceği, üretilen mal veya hizmetin nereye satılacağı, ne kadar kâr edilebileceği ve ne kadarlık bir yatırım yapması gerektiği ve benzeri soruların hepsini cevaplar. Tüm bu araştırmalar sonucu bilgiler rapor haline getirilir ve buna da ‘’Fizibilite Raporu’’ denir. Fizibilite çalışması, potansiyel bir iş fikrinin hayata geçirilme aşamasından önce yani yatırım kararı alınmadan önce yapılır. Değerlendirme sonucunda kârlı olabilecek işler için ‘’fizibildir.’’ Kelimesi kullanılır.

Fizibilite çalışması, yeni bir proje için yapılabileceği gibi, mevcut durumun geliştirilmesi amacı ile veya mevcut durumun olumlu bir şekilde yenilenmesi için de yapılabilir.

Neden Fizibilite Çalışması?

Girişimciler, yeni bir iş fikri ile karşı karşıya geldikleri zaman, genellikle o işin sadece pozitif yanlarını görürler. Bir işin yalnızca pozitif tarafına odaklanmak ise hem zaman bakımından hem de maddi bakımdan girişimciyi büyük zararlara uğratabilir.

Fizibilite çalışması, yatırım fikrinin hem olumlu hem de olumsuz taraflarını gerçekçi bir şekilde tespit ederek girişimcinin daha sağlıklı yatırım kararı almasına yardımcı olur.

Ön Fizibilite Nedir?

Fizibilite çalışması zaman gerektiren ve maliyetli bir çalışmadır. Hayata geçirilmesi düşünülen iş fikrinin maliyeti büyüdükçe, fizibilite çalışmasının da o denli kapsamlı ve detaylı yapılması gerekir. Bu durum da fizibilite çalışmasının hem zamanının uzaması hem de maliyetinin artması anlamına gelir. Bu durumdan kaçınmak için, ön fizibilite çalışması yapılır. Ön fizibilite çalışması sonucunda, yatırım fikrinin hayata geçirilebilirliği konusunda yüzeysel bir bilgi edinilir ve bu bilgi sayesinde detaylı bir şekilde fizibilite çalışmasının yapılıp yapılmaması gerektiğine karar verilir. Fizibilite çalışması öncesi yapılan her çalışma, ön fizibilite çalışmasıdır.

Fizibilite Çalışmasının Kapsamı

Fizibilite çalışması en temel hali ile şu bölümlerden oluşur:

  • Pazar değerlendirmesi,
  • Yasal değerlendirme,
  • Teknik değerlendirme,
  • Ekonomik değerlendirme,
  • Mali değerlendirme,
  • Risk değerlendirmesi,
  • Sonuç ve öneriler.

En genel haliyle fizibilite çalışmasının ana başlıkları bu şekildedir. Ancak araştırma, bulunulan sektöre ve araştırma konusuna göre farklılık gösterebilir.

17 Ekim 2018 / by / içinde
Yorumlar

Comments are closed here.

E-Dergi Üyelik

Yatırım fırsatlarını kaçırmamak için E-dergimize ücretsiz üye olun!
ÜYE OL!
close-link